WBSO en RDA: subsidie voor uw technisch nieuwe ontwikkeling

De WBSO (Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk) en RDA (Research & Development Aftrek) horen tot de meest toegankelijke subsidies van Nederland. Vrijwel iedere innovatieve ondernemer, groot of klein, komt in aanmerking voor een bijdrage uit het jaarlijkse totaalbudget van meer dan een miljard euro. De subsidie kan besteed worden aan de loonkosten van medewerkers die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling, maar hij is bijvoorbeeld ook bedoeld voor uitgaven aan prototypes en onderzoeksapparatuur.

De subsidies zijn in het leven geroepen om innovatie te bevorderen. Dat is een breed begrip en kan dus gaan over technische innovatie en ICT ontwikkeling, maar ook over de verbetering van productieprocessen. Dankzij deze omschrijving komen veel ondernemingen in Zuid-Holland en in de rest van Nederland in aanmerking, maar het algemene kader zorgt er ook voor dat het lang niet altijd eenvoudig is om te bepalen hoe je het maximale uit je aanvraag kunt halen.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

De aanvragen worden beoordeeld door de RVO die, door middel van complexe enquêtes, moet achterhalen hoe ‘innovatief’ uw product of dienst nu eigenlijk is. Dankzij onze kennis en ervaring weten we hoe we deze vragen moeten beantwoorden voor een optimaal resultaat. We loodsen u door het web aan regels en voorwaarden die deze procedures vaak zo tijdrovend maken.

Drie regelingen, één proces

De samenhang tussen deze regelingen levert in de meeste gevallen een complex en weinig transparant totaalbeeld op. Onze ervaring met toetsingsprocedures en beoordelaars heeft ons geleerd wat we waar en hoe moeten inzetten om succesvol te zijn.

Dat is de reden dat wij expert zijn op alle drie deze subsidiegebieden waarbij onze kennis op het gebied van de Innovatiebox uniek is. De gecombineerde kennis over deze regelingen zorgt voor het beste rendement en omdat wij al deze expertise in huis hebben, maakt ons dat uitzonderlijk als adviseurs op dit veld.

 

Wat kan dit nu feitelijk betekenen?

Natuurlijk maken we graag een afspraak om uw persoonlijke situatie en mogelijkheden te bespreken, maar om u vast een indruk te geven, sommen we hieronder op wat de vermindering op loonbelasting voor de WBSO in 2016 inhoud:.

  1. 32% tarief over de loonsom in de eerste schijf (tot €350.000).
  2. 16% tarief over de loonsom in de tweede schijf (> €350.000).
  3. Voor techno-starters (< 5 jaar ondernemen en < 3 jaar WBSO-subsidie) geldt een percentage van 40% van de S&O-loonsom.
  4. Forfaitair uurloon bedraagt € 29.
  5. Voor wat betreft de RDA regeling krijgen bedrijven die S&O uren maken de keuze, RDA forfait of RDA op basis van daadwerkelijke kosten. RDA forfait bedraagt €10 per S&O uur voor de eerste 1.800 S&O uren en €4 voor zover deze de 1.800 uren per kalenderjaar worden overschreden. Wanneer er gekozen wordt voor een niet-forfaitaire aanvraag mag 60% van de daadwerkelijke R&D kosten/investeringen bij de loonkosten worden opgeteld.
  6. Voor zelfstandigen geldt een verhoging van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek bedraagt €12.484 en €18.729 voor een technostarter. Om hiervoor in aanmerking te komen dient een zelfstandige ten minste 500 uur te besteden aan subsidiabele werkzaamheden.
  7. Het totale budget voor de geïntegreerde WBSO/RDA regeling 2016 bedraagt €1,143 miljard.

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck