Investeringsaftrek: investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

De MIA biedt ondernemers, die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, de mogelijkheid om tot 36% van het investeringsbedrag in mindering te brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Net als bij de EIA kan de mindering op de fiscale winst worden toegepast voor bedrijfsmiddelen die opgenomen zijn in de Milieulijst. Deze lijst is ingedeeld in de volgende thema’s:

  1. Thema-overstijgende milieu-innovatie;
  2. Grondstoffen en afval;
  3. Voedselvoorziening en landbouwproductie;
  4. Mobiliteit;
  5. Klimaat en lucht;
  6. Ruimtegebruik;
  7. Bebouwde omgeving.

U doet één investering en kunt drie subsidies krijgen met als kanttekening dat wanneer het totaalbedrag aan investeringsaftrek, energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek van dit bedrijfsmiddel niet uitgaat boven het bedrag dat is betaald. Het meerdere komt dan ten laste van de winst in de jaren waarin de betalingen daadwerkelijk plaatsvinden.

Met een vennootschapsbelasting van 25% kan een investering met de MIA regeling u netto rond de 9% belastingvoordeel opleveren. U kunt u de Milieulijst raadplegen om te weten te komen of uw investering hiervoor in aanmerking komt. In totaal is er in 2015 131 miljoen euro beschikbaar voor de MIA.

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck