ESF: subsidie voor scholing en betere banen

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) levert een bijdrage aan het stimuleren van de arbeidsmarkt en verstrekt subsidie voor een aantal thematische doelstellingen:

  1. Bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid;
  2. Bevordering van sociale inclusie;
  3. Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding;
  4. Vergroting van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden.

De maximale medefinancieringspercentages variëren van 50% tot 85%.

Er is tot en met 2020 jaarlijks ruim 70 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de arbeidsmarkt.

U maakt kans op ESF subsidie met een project dat zich richt op het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid terug en het investeren in de re-integratie van onder meer jongeren, 55-plussers en leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs. Of met een project dat de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevordert. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck