Subsidieregeling praktijkleren: subsidie voor werkleerplaatsen

Het doel van de subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om werkleerplaatsen aan te bieden. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die werkgevers maken in de begeleiding van een werknemer. De begeleidingskosten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit materiaalkosten, de kosten van het inzetten van werknemers van het bedrijf voor de begeleiding van de deelnemer of student, of kosten voor de intermediaire partijen die zorgt voor de beschikking een deelnemer.

Voor de begeleiding van de onderstaande groepen komen werkgevers voor subsidie in aanmerking:

  1. Deelnemers aan een mbo-opleiding met beroepsbegeleidende
    leerweg (bbl).
  2. Studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek, bestaande uit een combinatie van leren en werken.
  3. Leerlingen die een leer-werktraject volgen in het vmbo.
  4. Promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO.
  5. Werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.

De werkgever dient voor leerplaatsen op mbo en vmbo niveau een erkend leerbedrijf te zijn.

Het subsidiebedrag heeft een maximum van €2700 per werkleerplaats en wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag per categorie, gedeeld door het aantal gerealiseerde plaatsen.

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck