Demonstratie energie-innovatie (DEI): subsidie voor demonstraties bij energie-innovatie

Met de subsidie Demonstratie energie-innovatie (DEI) kunt u een financiering krijgen voor demonstraties van producten, processen en/of diensten op het gebied van energie-innovatie die de Nederlandse export bevordert. De subsidie wordt verstrekt voor projecten die duurzame energie opwekken, het gebruik ervan stimuleren of energie besparen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld projecten rondom wind en zonne-energie, aerothermische, hydrothermische, geothermische energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas.

De subsidie kan door een onderneming zelfstandig of in samenwerkingsverband worden aangevraagd.

Een DEI-project omvat een combinatie van industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en een demonstratieproject en is voor ten minste 70% van de subsidiabele kosten toe te rekenen aan het demonstratieproject.

Het totaalbudget is 34 miljoen euro. Wanneer u gebruik wilt maken van DEI-regeling dient u tijdig te beginnen, alleen de beste projecten krijgen subsidie.

Naast de subsidieregeling voor het investeren in duurzame energie (SDE+) en de subsidieregeling voor energie-innovaties (DEI) is er in ook subsidie voor projecten die de kostprijs van duurzame energie verlagen (zie TSE).

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck