Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers

Voorwaarden subsidieregeling voor 50 plussers

Wij helpen u graag bij het aanvragen van alle soorten subsidies gericht op innovatie zoals ook de subsidieregeling voor 50 plussers? Subsidie Advies Bureau B.V. onderzoekt dit graag voor u en helpt u tevens met het succesvol aanvragen van de regeling. Maar waar moet u precies aan voldoen om hiervoor in aanmerking te komen? Wij vertellen er graag meer over.

Minister Asscher (SZW) heeft de ‘Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers’ gepubliceerd. Deze subsidieregeling 50 plussers heeft als doel om met financiële ondersteuning experimenten met innovatieve projecten mogelijk te maken, die zonder deze ondersteuning in de projectperiode niet tot stand zouden komen. Projecten zijn gericht op het benutten en toegankelijk maken van verborgen werkgelegenheid voor vijftigplussers, om de mogelijkheden op werk voor die doelgroep te vergroten.

Voorwaarden subsidieregeling 50 plussers

De voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidie zijn:• Het project moet gaan om werkgelegenheid die de reguliere werkgelegenheid niet vervult;
• Met het project wordt een innovatieve aanpak ontwikkeld en uitgevoerd, die na afloop van het project toepasbaar en in potentie breder inzetbaar is;
• Projecten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
• innovativiteit en onderscheidendheid,
• duurzaamheid, uitbreidbaarheid van de aanpak en zijn potentie om meer werk voor vijftigplussers beschikbaar te krijgen,
• haalbaarheid,
• financiering;
• De aanpak moet op draagvlak kunnen rekenen van voor de uitvoering van het project relevante partijen, zoals sociale partners of UWV;
• Kosten voor overhead en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten zijn niet subsidiabel;
• Subsidie kan worden aangevraagd door de volgende rechtspersonen: verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen, naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en stichtingen;
• Een toegekend project moet uiterlijk op 1 oktober 2017 beginnen. De projectduur is maximaal anderhalf jaar;
• Het ministerie stelt de methodiek en de evaluatie van het project na de projectperiode vrij beschikbaar en deze zijn vanaf dat moment vrij te gebruiken door derden.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 10 april 2017 tot en met 7 mei 2017.

Hulp nodig bij het aanvragen van 50 plus subsidie

Wij helpen u graag bij het aanvragen van alle soorten subsidies gericht op innovatie. Bijvoorbeeld de Innovatiebox, WBSO Regeling en natuurlijk ook de subsidieregeling 50 plussers. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe de gratis subsidiecheck

Wat zijn uw subsidie kansen?

Vraag nu een subsidiecheck aan. Wij screenen uw project op aanknopingspunten met meer dan 1000 subsidieregelingen. Vul vrijblijvend het formulier in. Indien wij voor u goede kansen zien zullen wij contact met u opnemen.