EFRO: door brede definitie een grote kans dat uw project binnen de regeling past

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2014-2020 (EFRO) heeft als doel de economische verschillen tussen de Europese regio’s te verkleinen.

Binnen Nederland wordt ingezet op twee van de elf thema’s die in de verordening van de Europese Commissie en Raad voor EFRO zijn geformuleerd, te weten:

Thema 1: Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie;

Thema 4: Overgang naar een koolstofarme economie.

De projecten dienen aan te sluiten op de focusgebieden van de betreffende regio en bovendien te passen binnen de thema’s ‘innovatie’ en ‘koolstofarme economie’. Voor de EFRO is samenwerking niet verplicht, maar uw kansen op een positieve beoordeling van de subsidieaanvraag worden hierdoor vergroot.

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck