TKI (Topconsortia voor Kennis & Innovatie): subsidie voor samenwerking bij onderzoek en innovatie

Het TKI programma beslaat de samenwerkingsprojecten tussen private en publieke partijen van fundamenteel onderzoek tot en met experimentele ontwikkeling. Het uitgangspunt is dat het onderzoek wordt uitgevoerd door of uitgezet via universiteiten, TNO, DLO, GTI’s, NWO, KNAW en hogescholen.

De TKI-aanvraag bevat de grondslag waarover de TKI-toeslag wordt berekend en de inzet van de TKI-toeslag. De grondslag voor de TKI-toeslag wordt gevormd door de jaarlijkse private bijdragen aan de onderzoeksorganisaties. De TKI-toeslag kan worden ingezet voor de volgende innovatieactiviteiten:

  1. Technische haalbaarheidsstudies door het mkb;
  2. Innovatiediensten en diensten voor innovatieondersteuning aan het mkb;
  3. Ondersteuning voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel aan het mkb;
  4. Het exploiteren van innovatieclusters.

Er wordt een bijdrage van 40% van het bedrijfsleven verwacht. Er kan gekozen worden om een deel van de toeslag op jaarbasis en een deel op projectbasis aan te vragen.

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck