Erasmus+: EU subsidie voor onderwijs en training

Erasmus+ is het nieuwe Europese subsidieprogramma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Nederlandse mbo-, hbo- en wo-onderwijsinstellingen maken veel gebruik van Erasmus+, het programma richt zich op het verbeteren van internationale onderwijs- en trainingsmogelijkheden.

Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en breedtesport kan een aanvraag indienen.

Met Erasmus+ is het de bedoeling dat rond de 5 miljoen mensen, twee keer de hoeveelheid van nu, met een beurs in het buitenland kunnen studeren, les te geven, vrijwilligerswerk te doen of stage te lopen.

Onderstaande opsomming geeft u richting om te bepalen of uw project voor subsidie in aanmerking komt. Mocht u twijfelen neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

1. Strategische partnerschappen: nastreven sectorale samenwerking en kennisdeling in het mbo, hbo en/of wo.

2. Kennisallianties: de Europese innovatiekracht versterken door innovatie en ondernemerschap.

3. Steun voor beleidshervorming: zoals steun voor (Jean Monnet).

4. Sectorspecifieke vaardigheden allianties: een betere aansluiting van het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven.

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck