COST: (Cooperation in Science and Technology)

De Europese subsidie COST is bedoeld om internationale vraagstukken te onderzoeken en op te lossen. Deze vraagstukken moeten voor verschillende landen een gelijke strekking hebben en een basis vormen voor harmonisatie.

Met deze subsidie wil de EU Europese wetenschappelijke samenwerking en afstemming bevorderen. Door een betere coördinatie kan het gezamenlijke Europese wetenschappelijke onderzoek in kaart worden gebracht.

De aanvraagprocedure heeft nog één aanvraag fase. Het projectvoorstel wordt in de beoordelingen vergeleken met de aanvragen van andere ‘peers’. Bedrijven en onderzoeksinstellingen moeten in minimaal vijf Europese landen aan een netwerk deelnemen.

Het COST-programma kan naast het gemiddelde subsidiebedrag van €100.000 tot €250.000 per jaar toegevoegde waarde leveren voor u, door uw kennis en Europese netwerk uit te breiden.

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck