LIFE: EU-subsidie voor de ontwikkeling van Europees natuur- en milieubeleid

Het LIFE programma stimuleert de uitvoering van het Europese natuur-, milieu- en klimaatbeleid in de lidstaten.

LIFE bestaat uit twee subprogramma’s met afzonderlijke prioriteiten:

Milieu, met de onderdelen:

  1. Natuur en biodiversiteit: beschermen en verbeteren van de natuur in Europa;
  2. Milieu- en grondstof-efficiency: innovatieve projecten op het gebied van water, zee, afval, grondstoffen, lucht en emissies, milieu en gezondheid en een groene en circulaire economie;
  3. Informatie en bestuur: bewustwording, samenwerking, best practices voor handhaving en naleving, beter bestuur en steun aan NGO’s.

Klimaat, met de onderdelen:

  1. Mitigatie: verminderen van klimaatverandering, reductie broeikasgasemissies;
  2. Adaptatie: aanpassing aan klimaatverandering zoals overstromingen droogte;
  3. Informatie en bestuur: beleid en informatie over klimaatproblematiek, bewustwording, communicatie, samenwerking, verspreiding van kennis.

Nederlandse bedrijven, overheden en NGO’s komen in aanmerking voor subsidie, die, wanneer eenmaal goedgekeurd, kan oplopen tot 60%. Voor de totale periode 2014-2020 is een bedrag van ongeveer € 3,5 miljard beschikbaar voor geheel Europa.

De EU beoordeelt de subsidieaanvraag vooral op de omvang van het milieuprobleem dat opgelost zal worden, maar ook op het gebied van technische en financiële samenhang en op de Europese dimensie van uw project. Een project dat in aanmerking komt voor LIFE is vaak groot in omvang. Samenwerking is hierin niet verplicht, maar zal de kans op succes wel vergroten.

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck