Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA): Steun voor internationale uitwisseling van onderzoekers

Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) valt onder het Horizon 2020 programma en is een subprogramma van het onderdeel Excellente wetenschap. Het programma verstrekt steun aan het versterken van vaardigheden, opleidingen en loopbaanontwikkeling van onderzoekers. Men kan hierbij denken aan opleidings- en loopbaanontwikkelingsactiviteiten op alle onderzoeks- en innovatiegebieden maar ook voor O&I-personeel, universiteiten, onderzoeksinstellingen, onderzoeksinfrastructuren, bedrijven en andere sociaaleconomische actoren uit alle landen.

Er zijn vier typen Marie Skłodowska-Curie-acties:

1. Innovatieve trainingsnetwerken (ITN): trainingen van beginnende onderzoekers;

2. Individuele beurzen (IF): voor internationale mobiliteit van onderzoekers;

3. Korte termijn-uitwisseling van research- en innovatiestaven (RISE): intersectorale en internationale uitwisselingen van onderzoeks- en innovatiepersoneel;

4. Cofinanciering (COFUND): van beursprogramma’s ter stimulering van de grens- en sectoroverschrijdende mobiliteit.

De Europese Commissie stelt een werkprogramma vast waarin verder invulling wordt gegeven aan de ondersteuning van de activiteiten, de voorwaarden en de bijdrage.

Wanneer u als onderzoeker wilt werken in het buitenland of als organisatie Europese onderzoekers wilt aannemen, dan kunt u een beroep doen op het subsidiebudget van meer dan 6 miljard euro tot 2020.

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck