Horizon 2020: EU-subsidie voor innovatie en onderzoek

Horizon 2020 is het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie met een budget van bijna 80 miljard euro. Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen een beroep doen op:

 1. De financiering van een innovatief project;
 2. Het aantrekken of behouden van onderzoekers;
 3. Het versterken van hun internationale netwerk;
 4. Het opdoen van nieuwe kennis en expertise.

Horizon 2020 bestaat uit 3 pijlers die aansluiten bij de Europese doelen voor werkgelegenheid en groei.

1. Excellente kennisbasis

 1. European Research Council (voor excellent grensverleggend onderzoek);
 2. Future and Emerging Technologies (voor samenwerking op nieuwe veelbelovende gebieden);
 3. Marie Skłodowska Curie acties (het bevorderen van training en mobiliteit van onderzoekers);
 4. Onderzoeksinfrastructuren (het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren).

2. Industrieel leiderschap

 1. ICT;
 2. Nanotechnologieën;
 3. Moderne materialen;
 4. Ruimtevaart;
 5. Nieuwe productietechnieken en processen;
 6. Biotechnologie.

3. Maatschappelijke uitdagingen

 1. Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn;
 2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw, marien en maritiem onderzoek en bio-economie;
 3. Veilige samenleving;
 4. Slim, groen en geïntegreerd transport;
 5. Klimaat en efficiënte grond- en hulpstoffen;
 6. Inclusieve en innovatieve samenleving;
 7. Veilige, schone en efficiënte energievoorziening.

Organisaties die betrokken zijn bij onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie op internationale schaal en individuele onderzoekers kunnen deelnemen aan het programma.

Horizon 2020 breekt qua administratieve eisen en complexiteit nadrukkelijk met voorgaande programma’s zoals FP7. Hierdoor is een Europese subsidie voor u dichterbij dan ooit. Wij helpen u graag de slaagkans van uw aanvraag te vergroten!

Bespreek uw kansen

Indien u wenst kan SAB Subsidie Advies Bureau uw subsidietraject begeleiden. Dit kan ook als u nog geen klant bent van ons. Wij bespreken graag uw kansen met u. Door onze kennis op dit vlak kan ons advies zich makkelijk terugverdienen. Voor verdere vragen of advies zijn wij bereikbaar via telefoonnummer +31 (0)10 2427888 en via ons e-mail adres info@subsidieadvies.com.

Doe nu snel de subsidiecheck