Innovatiebox en WBSO

De Innovatiebox is een korting van 80% op uw vennootschapsbelasting. Deze subsidie is in het leven geroepen om u maximaal te laten profiteren van de innovatieve ontwikkelingen die u gedaan heeft dankzij een verworven octrooi en/of WBSO beschikking.


Mee over de Innovatiebox

Innovatie subsidies

De overheid wil d.m.v. subsidies, bedrijven en instellingen stimuleren bepaalde werkzaamheden te ontwikkelen en uit te voeren. Deze innovaties zijn veelal verbonden aan de huidige thema’s, op het gebied van WBSO ICT bijvoorbeeld, die een belangrijke plaats innemen in uw regio, Nederland.


Meer over subsidies

Doe nu de subsidiecheck

Komt uw project voor subsidie in aanmerking? Hieronder kunt u vrijblijvend uw gegevens invullen. Wij screenen uw project op aanknopingspunten met meer dan 1000 subsidieregelingen. Indien wij voor u goede kansen zien zullen wij contact met u opnemen voor een subsidiescan.


Meer over de subsidiecheck

Innovatiebox en WBSO

Innovatie subsidies

Subsidiecheck voor bedrijven


Onze aanpak voor een effectieve subsidie aanvraag

Voor we bij u langskomen voor een subsidie advies of een subsidie aanvraag, stellen we u eerst een aantal vragen over uw bedrijf of organisatie. Op basis van de feitelijke informatie die uw antwoorden opleveren, brengen we uw mogelijkheden en kansen wat betreft de subsidieregelingen in kaart. Dit doen wij door middel van een grondige subsidiescan. Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste kennismaking. Natuurlijk hebben wij ons goed voorbereid en hebben we diverse goede ideeën voor een aanvalsplan als we bij u langskomen. Echter houden wij dit plan aanvankelijk nog even voor ons. We beginnen altijd met luisteren naar uw wensen en ideeën op het gebied van de innovatie subsidie, de WBSO regeling, een WBSO aanvraag en de innovatiebox. Daarna bespreken we de verschillende mogelijkheden die we voor u hebben uitgezocht. We maken een inschatting van de kansen van de subsidiemogelijkheden en zoeken naar de beste match voor uw (innovatie) project(en). Als we samen een strategie en plan van aanpak hebben opgesteld voor uw subsidie aanvraag, komen we in actie. We kunnen u op het gebied van de WBSO subsidie, de WBSO aanvraag en de innovatiebox van A tot Z ondersteunen. Dit doen wij niet alleen op administratief vlak, maar ook met juridische haken en ogen en met fiscale voorwaarden. Samen met u regelen wij de gehele WBSO aanvraag en eventuele andere subsidie aanvragen voor uw bedrijf. We zorgen ervoor dat deze aan alle voorwaarden voldoen en we kijken op welk vlak we de subsidie aanvraag, zoals bijvoorbeeld innovatieve ICT oplossingen, onderscheidend kunnen maken, zodat de kans van slagen het grootst is.

 

Uw contactpersoon tijdens de gehele subsidie aanvraagprocedure

Tijdens het gehele traject zijn wij de contactpersoon voor de beoordelaars van de WBSO aanvraag, WBSO RDA of andere subsidie aanvragen. Wij beantwoorden de vragen en nemen u al het extra werk dat de procedures met zich meebrengen uit handen. Overal waar aanpassing nodig is, zijn wij pro-actief en creatief om uw innovatie subsidie voor bijvoorbeeld uw innovatieve ICT oplossing, succesvol te laten zijn. Zo komen we uiteindelijk tot de optimale resultaten waar wij al 25 jaar trots op zijn. Onze schrijvers kunnen u ondersteunen bij het schrijven van een excellent tenderdocument. Na een kort intakegesprek vertalen wij uw doelen, visie en (hoofd)boodschappen in een aansprekende tekst die exact is afgestemd op de doelgroep. Samen met u bepalen we de focus en vervolgens schrijven we de teksten naar de normen en eisen die de aanvraagprocedure van de (WBSO) subsidie voorschrijft. Onze ervaren schrijvers zijn in staat uw verhaal op een inspirerende en wervende wijze over de bühne te brengen en kennen de vorm- en structuureisen die een complexe subsidie aanvraagprocedure stelt.


Wilt u direct weten of uw project in aanmerking komt voor subsidie?


Innovatie subsidie voor bedrijven

Hulp en advies op basis van No cure, no pay

Uw succes bepaalt ons tarief

Een subsidieaanvraag is geen product, het is een proces. Een complex traject met administratieve, juridische en fiscale componenten. Om die reden werken wij, met vrijwel al onze klanten op basis van een no cure, no pay afspraak. Natuurlijk kunnen wij ons werkproces zo inzichtelijk mogelijk maken, maar het is vooral onze pro-actieve en creatieve aanpak die zo dikwijls succesvol is gebleken bij (WBSO) subsidie aanvragen.

Die aanpak vereist maximale betrokkenheid en wij trekken dan ook samen met u op in dit traject. Dat doen we op de Rotterdamse manier die bij ons kantoor in de genen zit: hand in hand en met een onverwoestbare werkethos.

No cure, no pay betekent dat we een percentage afspreken van het toegekende subsidiebedrag. Als het voor u of uw bedrijfsvoering beter past om op uurtarief of tegen een vast bedrag samen te werken dan kunnen we hier uiteraard ook afspraken over maken. Wij stemmen onze dienstverlening altijd optimaal af op uw wensen.