Wat zijn uw subsidie kansen?

Vraag nu een subsidiecheck aan

Wij screnen uw project op aanknopingspunten met meer dan 1000 subsidieregelingen. Vul vrijblijvend het formulier in. Indien wij voor u goede kansen zien zullen wij contact met u opnemen.


Subsidie voor varkenshouders

Het houden van varkens zorgt in bepaalde gebieden in Nederland voor risico’s voor de gezondheid en de leefomgeving. Dat is de reden dat het kabinet besloten heeft om een subsidie voor het beëindigen van varkenshouderijen op te zetten voor deze boeren. Bent u varkenshouder, en wilt u hiermee stoppen en subsidie aanvragen voor de sanering van uw varkenshouderij? Dan geven wij van Subsidie Advies Bureau B.V. graag passende adviezen aan boeren. Bent u boer en heeft u een varkenshouderij? Neem dan gerust contact met ons op en bekijk welke hulp wij u kunnen bieden.

Wat is de subsidieregeling voor varkenshouderijen?

Al lange tijd zorgen varkenshouderijen voor veel geuroverlast, vooral wanneer zij dicht in de buurt gevestigd zijn van woningen. Om de geuroverlast voor omwonenden op korte termijn te verminderen, heeft de overheid €180 miljoen beschikbaar gesteld aan subsidies voor boeren voor het beëindigen van varkenshouderijen. Deze subsidieregeling voor varkenshouderijen is bedoeld voor boerenbedrijven gevestigd in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwed. Dit worden ook wel de mestdichte gebieden genoemd. De specialisten van Subsidie Advies Bureau kijken graag met u of u als boer in aanmerking komt voor deze subsidie.

Voorwaarden voor subsidieregeling varkenshouderijen

Als varkenshouder kunt u de subsidie voor de sanering van uw varkenshouderij aanvragen als u voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Uw varkenshouderij moet in het concentratiegebied Zuid of Oost van de Meststoffenwet liggen.
  • U moet voldoen aan het Besluit Emissiearme huisvesting. Doet u al mee aan het Actieplan ammoniak (ook wel de gedoogstoppers genoemd), dan komt u niet in aanmerking voor de subsidieregeling.
  • U laat de omgevingsvergunning intrekken en u zet een wijziging van het bestemmingsplan in gang.
  • Alle gebruikte verblijven van de dieren, de voer- en mestsilo’s en de mestkelders laat u slopen, en het sloopafval wordt allemaal afgevoerd.
  • U stopt definitief als varkenshouder, zowel op de huidige locatie als ergens anders.

Aanvragen subsidie beëindigen varkenshouderijen

Hoogte subsidie sanering varkenshouderij

Met de subsidieregeling voor varkenshouderijen ontvangt u een marktconforme vergoeding voor de varkensrechten en een vergoeding voor het verliezen van de stallen. Hoe hoog de vergoeding precies is hangt volledig af van uw persoonlijke situatie. Wij van Subsidie Advies Bureau kunnen u helpen met het maken van een schatting van de hoogte van het bedrag dat u als boer gaat ontvangen aan subsidies voor het beëindigen van uw varkenshouderij.

Hulp van Subsidie Advies Bureau B.V. inschakelen

Wilt u meer informatie over de subsidie voor varkenshouders? Of wilt u hulp bij het berekenen van de hoogte van de subsidie die u zult ontvangen? Wij van Subsidie Advies Bureau staan u graag bij met hulp. Benader ons eenvoudig via het contactformulier hier op de site, bel 010-2427888 of stuur een mail naar info@subsidieadvies.nl. Wij van Subsidie Advies Bureau voorzien u als boer van meer informatie over de subsidie voor het beëindigen van varkenshouderijen.